Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Amfitiyatro: Oval veya yuvarlak plana sahip antik tiyatro türü.

Amfora: Antik dönemlerde kullanılan çift kulplu seramik kap.

Antik Roma: Roma İmparatorluğu'nun antik dönemine ait olan tarih ve kültür.

Antik Tiyatro: Antik dönemlerde oyunların sergilendiği açık hava tiyatrosu.

Antropoloji: İnsanın kökeni, fiziksel özellikleri ve kültürü üzerine çalışan bilim dalı.

Apsis: Bazilika veya kilisenin yarı daire şeklindeki bitişik bölümü.

Arkeobotanik: Arkeolojik kazılarda bitki kalıntılarının incelenmesi.

Arkeoloji: İnsanlık tarihini, kültürlerini ve geçmiş uygarlıkları inceleyen bilim dalı.

Arkeolojik Park: Kazı yapılan veya arkeolojik kalıntıların sergilendiği park alanı.

Arkeometri: Arkeolojik malzemelerin bilimsel analizlerinin yapıldığı alan.

Arkeozooloji: Arkeolojik kazılarda hayvan kalıntılarının incelenmesi.

Asur İmparatorluğu: Antik Mezopotamya'da hüküm süren büyük bir uygarlık.

Ağaç Kütüğü Evler: Ağaç kütüklerinin birleştirilmesiyle yapılan antik evler.

Hieroglif: Eski Mısır'da kullanılan yazı sistemi.

Hitit İmparatorluğu: Antik Anadolu'da hüküm süren büyük bir uygarlık.

Konservasyon: Arkeolojik buluntuların korunması ve restore edilmesi işlemi.

Kazı: Arkeolojik kalıntıları ortaya çıkarmak için toprak tabakalarını kazma işlemi.

Kral Kurganı: Bir hükümdarın gömüldüğü anıtsal tümülüs.

Kutsal Alanlar: Dini ritüellerin gerçekleştirildiği özel bölgeler.

Lahit: Antik dönemlerde taştan yapılmış tabut.

tr_TRTürkçe